ICONOTUR | Instituto para el Conocimiento del Turismo

info@iconotur.net   ||  Català  |   Español  |  English

QUÈ ÉS ICONOTUR?

ICONOTUR, Institut per al Coneixement del Turisme,
va ser creat el dia 1 de gener de 2000 per Pau Morata amb
la missió de desenvolupar activitats especialitzades
d'assessorament, formació i informació sobre el sector
del turisme i els viatges, les quals activitats satisfacin
plenament els requeriments dels seus clients.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

• Anàlisi de l'entorn turístic i anàlisi sectorial
• Estratègia turística
• Posicionament d'empreses turístiques i re-posicionamient
• Re-disseny de productes turístics
• Diferenciació empresarial turística
• Comunicacions de màrqueting turístic
• Màrqueting en fires turístic
• TIC aplicades al turisme

© ICONOTUR, Institut per al Coneixement del Turisme | Nota del webmaster